MarketWatch ma na celu uświadomienie, że bardzo duże potencjalne oszczędności dla konsumentów i środowiska mogą nie zostać osiągnięte. Europejskie przepisy dotyczące etykietowania energetycznego oraz ekoprojektu określają szereg wymagań dla produktów, jak np. minimalne zużycie energii, czy kryteria środowiskowe. Wedle szacunków, przestrzeganie zapisów dyrektywy dot. ekoprojektu (Ecodesign) może wpłynąć na zaoszczędzenie do 2020 r. 90 miliardów euro rocznie, co oznacza 280 euro oszczędności dla każdego gospodarstwa domowego w UE. Kolejnym wielkim zwycięzcą jest klimat – przestrzeganie zapisów wpłynie na uniknięcie emisji dwóch milionów ton CO2 każdego roku. Niestety przepisy nie zawsze są przestrzegane…

Formalne działania organów nadzoru rynku różnią się w poszczególnych krajach. Szacuje się, że około 1/5 potencjału oszczędności jest tracone, ze względu na dostępność na rynku produktów, które nie są tak efektywne jak powinny. Prowadzi to do olbrzymiego marnowania energii szacowanego na 100 TWh rocznie. To dużo – tyle samo energii zużywane jest przez mieszkalnictwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Co więcej, większe zużycie energii oznacza wyższe rachunki, dodatkowe obciążenie sieci energetycznych, a także wpływa niekorzystnie na klimat. MarketWatch ma na celu wsparcie i uzupełnienie działalności podejmowanej przez krajowe organy nadzoru rynku, pomagając zidentyfikować produkty i tendencje niezgodne z zapisami prawa.