Sklepy internetowe. Podsumowanie

W ramach trzeciej rundy inspekcji sklepów projektu MarketWatch sprawdzonych zostało 41,181 produktów w 269 sklepach internetowych i fizycznych (56% : 44%) w 11 krajach UE.

Ogólny wskaźnik poziomu zgodności z wymogami UE jest poniżej połowy, co pokazuje, że nadal jest dużo pracy w tym zakresie. Nowe przepisy dotyczące etykietowania urządzeń w sklepach internetowych weszły w życie w styczniu 2015 roku. W ich świetle wymagane jest prezentowanie informacji o energii w formie dokumentu elektronicznego, obrazu etykiety energetycznej, a także musi być dostępna karta produktu. To prostsze podejście wydaje się mieć pozytywny wpływ na malejącą liczbę nieprawidłowości w zakresie błędnego formatu etykiety prezentowanego w sklepach on-line. Mimo to, jeden model na trzy miał nieprawidłowości w zakresie informowania konsumentów odnośnie efektywności energetycznej.

Bardzo często przypadki braku etykiety energetycznej były identyfikowane w odniesieniu do produktów, które przepisami o etykietowaniu są objęte od stosunkowo niedługiego czasu.

online-3rr

Więcej informacji zawartych jest w raporcie podsumowującym 3 rundę inspekcji.