Sklep internetowy_6

Na przełomie marca i kwietnia 2015 r. przeprowadziliśmy kontrolę sklepów internetowych w zakresie etykietowania urządzeń. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa (od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy), czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Kontrolowane grupy produktów: lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, telewizory.

Wizyta odbyła się 30 marca 2015 r.

Wyniki: łącznie sprawdzono 87 urządzeń, gdzie 94 proc. z nich było oznakowanych nieprawidłowo – błędny format etykiety. Prawidłowo oznakowanych było 6 proc. urządzeń.