Duży sklep elektroniczny_3

W grudniu 2014 r. została przeprowadzona druga runda sprawdzania poprawności etykietowania urządzeń w sklepach stacjonarnych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Wizyta odbyła się 15 grudnia 2014 r.

Wyniki: łącznie sprawdzono 62 urządzenia, gdzie 69 proc. z nich było oznakowanych prawidłowo, 23 proc. nie miało etykiety, 5 proc. miało etykietę o niewłaściwym formacie, 3 proc. z nich było w niewłaściwym miejscu.

 

Objaśnienia:

  • Brak etykiety: brak etykiety energetycznej przy urządzeniu.
  • Błędny format etykiety: etykieta energetyczna niezgodna z zapisami rozporządzeń wykonawczych, np. kolorystyka, rozmiar, format.
  • Etykieta niewidoczna: etykieta wprawdzie jest, ale została umieszczona na urządzeniu niezgodnie z rozporządzeniem, np. w bębnie pralki, w szufladzie lodówki.
  • Etykieta niedopasowana do urządzenia: etykieta jest prezentowana, ale została przypisana do niewłaściwego modelu urządzenia.