Duży sklep elektroniczny 4

Na przełomie sierpnia i września 2015 r. została przeprowadzona trzecia runda sprawdzania poprawności etykietowania urządzeń w sklepach stacjonarnych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Wizyta odbyła się 28 sierpnia 2015 r.
Sprawdzane kategorie produktów: lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, piekarniki, odkurzacze, okapy kuchenne.
Wyniki: łącznie sprawdzono 70 urządzeń, gdzie 70 proc. z nich było oznakowanych prawidłowo, 23 proc. nie miało etykiety, 6 proc. miało etykietę o niewłaściwym formacie, 1 proc. było umieszczonych w niewłaściwymi miejscu.

Objaśnienia do wyników:

  • Brak etykiety: brak etykiety energetycznej przy urządzeniu.
  • Błędny format etykiety: etykieta energetyczna niezgodna z zapisami rozporządzeń wykonawczych, np. kolorystyka, rozmiar, format.
  • Etykieta niewidoczna: etykieta wprawdzie jest, ale została umieszczona na urządzeniu niezgodnie z rozporządzeniem, np. w bębnie pralki, w szufladzie lodówki.
  • Etykieta niedopasowana do urządzenia: etykieta jest prezentowana, ale została przypisana do niewłaściwego modelu urządzenia.