Supermarket 2

Na przełomie roku została przeprowadzona kampania testowania urządzeń sprzedawanych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Wizyta odbyła się 17 grudnia 2013 r.

Wyniki: łącznie sprawdzono 59 urządzeń, gdzie żadne z nich nie było oznakowane prawidłowo:

  • 70 proc. nie miało etykiety,
  • 33 proc. miało etykietę o niewłaściwym formacie,
  • a 7 proc. etykiet było naklejonych w niewłaściwym miejscu.

Więcej informacji nt. przeprowadzonej kampanii dostępnych jest w raporcie podsumowującym.