Supermarket 1

Na przełomie roku została przeprowadzona kampania testowania urządzeń sprzedawanych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Wizyta odbyła się 16 grudnia 2013 r.

Wyniki: łącznie sprawdzono 65 urządzeń, gdzie:

  • 60 proc. z nich było oznakowanych prawidłowo,
  • 23 proc. nie miało etykiety,
  • 8 proc. miało etykietę o niewłaściwym formacie,
  • 9 proc. etykiet było naklejonych w niewłaściwym miejscu.

Więcej informacji nt. przeprowadzonej kampanii dostępnych jest w raporcie podsumowującym.