Studio kuchenne

Na przełomie roku została przeprowadzona kampania testowania urządzeń sprzedawanych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Wizyta w studio kuchennym odbyła się 18 grudnia 2013 r.

Wyniki: łącznie sprawdzono 54 urządzenia, gdzie:

  • 11 proc. z nich było oznakowanych prawidłowo,
  • 41 proc. nie miało etykiety,
  • 33 proc. miało etykietę o niewłaściwym formacie,
  • 15 proc. etykiet było naklejonych w niewłaściwym miejscu.

Więcej informacji nt. przeprowadzonej kampanii dostępnych jest w raporcie podsumowującym.