Sklep internetowy 9

Na przełomie roku została przeprowadzona kampania testowania urządzeń sprzedawanych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Wizyta odbyła się 17 stycznia 2014 r.

Łącznie skontrolowano 729 urządzeń, gdzie 100 proc. z nich było błędnie oznakowanych – nieprawidłowy format danych. W kategoriach produktów, jak urządzenia chłodzące, pralki, zmywarki i telewizory wszystkie wymagane prawem parametry zostały przedstawione, ale kolejność prezentowanych danych nie była zgodna z wymaganiami. W kategorii pralki brakowało parametru zużycia wody oraz energii na rok, podano jedynie w przeliczeniu na cykl.

Więcej informacji nt. przeprowadzonej kampanii dostępnych jest w raporcie podsumowującym.