Sklep internetowy 6

Na przełomie roku została przeprowadzona kampania testowania urządzeń sprzedawanych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Wizyta odbyła się 17 stycznia 2014 r.

Łącznie skontrolowano 433 urządzenia, gdzie 100 proc. z nich było błędnie oznakowanych – nieprawidłowy format danych. W kategoriach produktów, jak urządzenia chłodzące, pralki, zmywarki i  telewizory nie wszystkie wymagane prawem parametry zostały przedstawione (w lodówkach brakowało informacji o klasie klimatycznej), kolejność prezentowanych danych również nie była zgodna z wymaganiami. W kategorii piekarniki często była też błędnie zapisana klasa energetyczna (np. A-20%), błąd ten odnaleziono również w kategorii zmywarki.

Więcej informacji nt. przeprowadzonej kampanii dostępnych jest w raporcie podsumowującym.