Sklep internetowy 4

Na przełomie roku została przeprowadzona kampania testowania urządzeń sprzedawanych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Wizyta odbyła się 13 stycznia 2014 r.

Łącznie skontrolowano 959 urządzeń, gdzie 81 proc. z nich było oznakowanych prawidłowo, a 19 proc. błędnie – nieprawidłowy format danych. W kategoriach produktów, jak urządzenia chłodzące, pralki, zmywarki  i  telewizory wszystkie wymagane prawem parametry zostały przedstawione, kolejność prezentowanych danych również była zgodna z wymaganiami. Niestety kategoria piekarniki zaniżyła wyniki, gdyż brakowało wymaganych danych, a klasa energetyczna została przedstawiona w nieprawidłowym formacie (A-20%).

Więcej informacji nt. przeprowadzonej kampanii dostępnych jest w raporcie podsumowującym.