Sklep internetowy 1

Na przełomie roku została przeprowadzona kampania testowania urządzeń sprzedawanych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Wizyta odbyła się 9 stycznia 2014 r.

Łącznie skontrolowano 1205 urządzeń, gdzie 100 proc. z nich było błędnie oznakowanych – nieprawidłowy format danych. W kategoriach produktów, jak urządzenia chłodzące, pralki, zmywarki i  telewizory nie wszystkie wymagane prawem parametry zostały przedstawione (np. w kategorii zmywarki, zamiast wymaganego rocznego zużycia wody, przedstawiono zużycie wody na cykl, w kategorii telewizory nie znaleziono parametrów energetycznych urządzeń, jak np. zużycie energii), kolejność prezentowanych danych również nie była zgodna z wymaganiami.

Więcej informacji nt. przeprowadzonej kampanii dostępnych jest w raporcie podsumowującym.