Duży sklep elektroniczny 6

Na przełomie roku została przeprowadzona kampania testowania urządzeń sprzedawanych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Wizyta odbyła się 24 stycznia 2014 r.

Wyniki: łącznie sprawdzono 132 urządzenia, gdzie:

  • 70 proc. z nich było oznakowanych prawidłowo,
  • 7 proc. nie miało etykiety,
  • 16 proc. miało etykietę o niewłaściwym formacie (głównie był to stary wzór etykiety),
  • 8 proc. z nich było w niewłaściwym miejscu.

Więcej informacji nt. przeprowadzonej kampanii dostępnych jest w raporcie podsumowującym.