Duży sklep elektroniczny 2

Na przełomie roku została przeprowadzona kampania testowania urządzeń sprzedawanych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign.

Wizyta odbyła się 16 grudnia 2013 r.

Wyniki: łącznie sprawdzono 399 urządzeń, gdzie:

  • 80 proc. z nich było oznakowanych prawidłowo,
  • 6 proc. nie miało etykiety,
  • 10 proc. miało etykietę o niewłaściwym formacie (głównie był to stary wzór etykiety),
  • 4 proc. z nich było w niewłaściwym miejscu.

Więcej informacji nt. przeprowadzonej kampanii dostępnych jest w raporcie podsumowującym.