Przewodnik dla sprzedawców odnośnie etykietowania urządzeń

Poradnik został przygotowany w ramach unijnego projektu MarketWatch (2013-2016), wspófinansowanego ze środków programu Intelligent Energy Europe. MarketWatch tworzy 16 organizacji z 10 krajów europejskich. Naszym celem jest podniesienie świadomości w zakresie etykiet energetycznych oraz ekoprojektu, a także zwiększenie poziomu przestrzegania zapisów prawa w tym zakresie.

Poradnik ten zawiera przegląd zobowiązań prawnych nałożonych na poszczególnych uczestników rynku, ze szczególnym naciskiem na detalistów. Opisuje on także główne cechy istniejących etykiet energetycznych.

Korzyści dla detalistów płynące z pełnego prezentowania etykiet energetycznych w punktach sprzedaży:

  • Nie tylko spełnienie rygorystycznych wymogów prawnych, ale także
  • Uzyskanie zadowolenia klientów dzięki dostarczaniu im czytelnych informacji,
  • Lepsza jakość sprzedaży i obsługi klienta,
  • Większy udział potencjalnych klientów i zwiększenie sprzedaży.
Poradnik dla sprzedawców (4 MB)