Poradnik dla NGO – Jak sprawdzić urządzenia?

“Poradnik dla NGO i konsumentów dotyczący sprawdzania poziomu spełnienia wymagań prawnych odnośnie etykietowania energetycznego urządzeń i ekoprojektu” jest wprowadzeniem do unijnych przepisów prawnych w zakresie zużycia energii przez urządzenia. Organizacje i osoby prywatne mogą przyczynić się do wskazywania nieprawidłowości i zwiększenia presji na lepsze przestrzeganie zapisów prawa w tym zakresie, np. poprzez przeprowadzenie własnej weryfikacji w sklepach.

Poradnik dla NGO

Poradnik dostępny jest również w innych wersjach językowych: angielska, francuska, hiszpańska, portugalska, czeska, włoska, duńska, niemiecka.