Metodyka prowadzenia inspekcji w sklepach

Po kontrolach prawidłowego prezentowania etykiet oraz wymagań ekoprojektowania w sklepach, niebawem zostaną opublikowane wyniki na stronach internetowych MarketWatch. Dokument ten wyjaśnia metodologię, którą otrzymają również sprzedawcy detaliczni, gdy wszystkie wyniki zostaną już opracowane.

Pobierz raport (PDF) – wersja angielska