Raport odnośnie testów laboratoryjnych MarketWatch

Zespół MarketWatch poświęcił trzy lata na sprawdzenie, czy sprzęt AGD jest tak energooszczędny jak wynika z etykiety oraz czy detaliści wypełniają unijne zobowiązania odnośnie etykietowania produktów.

Badaliśmy najbardziej podejrzane grupy produktów, aby pokazać jak zła może być sytuacja. Nie jest to próba naukowa i nie pokazuje obrazu rynku jako całości. …

Raport podsumowujący monitoring sklepów w ramach projektu MarketWatch

Projekt MarketWatch miał przed sobą trudne zadanie sprawdzenia czy urządzenia dostępne na rynku są rzeczywiście tak energooszczędne jak wynika z deklaracji, a także czy sprzedawcy wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie etykietowania energetycznego.

Poświęciliśmy na to 3 lata, w czasie których odwiedziliśmy 737 sklepów stacjonarnych i internetowych, w których przyjrzeliśmy…

Przewodnik dla sprzedawców odnośnie etykietowania urządzeń

Poradnik został przygotowany w ramach unijnego projektu MarketWatch (2013-2016), wspófinansowanego ze środków programu Intelligent Energy Europe. MarketWatch tworzy 16 organizacji z 10 krajów europejskich. Naszym celem jest podniesienie świadomości w zakresie etykiet energetycznych oraz ekoprojektu, a także zwiększenie poziomu przestrzegania zapisów prawa w tym zakresie.

Poradnik ten zawiera przegląd zobowiązań…

Poradnik dla NGO – Jak sprawdzić urządzenia?

“Poradnik dla NGO i konsumentów dotyczący sprawdzania poziomu spełnienia wymagań prawnych odnośnie etykietowania energetycznego urządzeń i ekoprojektu” jest wprowadzeniem do unijnych przepisów prawnych w zakresie zużycia energii przez urządzenia. Organizacje i osoby prywatne mogą przyczynić się do wskazywania nieprawidłowości i zwiększenia presji na lepsze przestrzeganie zapisów prawa w tym…

Etykiety energetyczne. Informacje dla sprzedawców

Przepisy obowiązujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej wymagają, aby urządzenia wyposażenia domowego zasilane energią elektryczną, były zaopatrzone w wyraźnie widoczne i czytelne etykiety.

W tym krótkim poradniku dla sprzedawców przyjrzymy się etykietom energetycznym dla poszczególnych grup urządzeń. Są bowiem na nich umieszczone symbole, które mogą nie być od razu czytelne…

Raport: Prezentowanie etykiet energetycznych w sklepach

Raport-okladka-1runda

Etykiety energetyczne nie zawsze są prawidłowo prezentowane – ponad połowa produktów wystawionych w sklepach internetowych miała nieprawidłowo przedstawione dane energetyczne. Badanie odbyło się pod koniec 2013 i na początku 2014 roku. Ten oraz inne wnioski zostały przedstawione w pierwszym raporcie,…

Metodyka prowadzenia inspekcji w sklepach

Po kontrolach prawidłowego prezentowania etykiet oraz wymagań ekoprojektowania w sklepach, niebawem zostaną opublikowane wyniki na stronach internetowych MarketWatch. Dokument ten wyjaśnia metodologię, którą otrzymają również sprzedawcy detaliczni, gdy wszystkie wyniki zostaną już opracowane.

Pobierz raport (PDF) – wersja angielska

Raport dot. udziału społeczeństwa obywatelskiego w nadzorze rynku produktów zużywających energię w regionach poza Europą

Niniejszy raport prezentuje w jaki sposób organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całego świata biorą udział w nadzorze rynku produktów zużywających energię, w odniesieniu do przepisów podobnych jak etykietowanie produktów czy ekoprojektowanie. Nie jest to głęboki przegląd takowej działalności, ale zwrócenie uwagi na skuteczne praktyki i ich ewentualne dostosowanie przez europejskie…