Obecność etykiet energetycznych w sklepach: monitoring 10 sklepów stacjonarnych i 10 sklepów internetowych

W ramach MarketWatch przeprowadziliśmy wizyty kontrolne w 10 losowo wybranych sklepach stacjonarnych i 10 sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy czy i w jaki sposób etykiety energetyczne są dostarczane klientom.

Europejskie przepisy dla wybranych grup urządzeń dokładnie opisują w jaki sposób etykieta powinna być dostępna – w sklepach stacjonarnych (zwykle z przodu lub na górze urządzenia), a w sprzedaży internetowej w okolicy ceny produktu.

Monitorowanie rynku w ramach MarketWatch koncentruje się na losowo wybranych sklepach ze wszystkich segmentów rynku detalicznego (od małych sklepów, sklepów elektronicznych, studiów kuchennych, po supermarkety oraz duże i małe sklepy internetowe).

W trakcie projektu przeprowadzone zostały trzy rundy monitorujące. Za każdym razem wszyscy sprzedawcy byli informowani pisemnie o wynikach. Wyniki z poszczególnych rund są także publikowane w raporcie zbiorczym na portalu MarketWatch Polska (1 runda, 2 runda). Wyniki kontroli poszczególnych sklepów dostępne są w zakładce “Raporty nt. produktów i sklepów”.

W ramach projektu przygotowaliśmy również kompleksowy poradnik, który prezentuje wszystkie niezbędne dla sprzedawców informacje odnośnie

Comments are closed.