Kontrole sklepów idą do przodu

Druga runda sprawdzania poprawności etykietowania urządzeń i przestrzegania zasad ekoprojektu w sklepach jest na ukończeniu. Prowadzona jest ona w wielu krajach jednocześnie, przez wszystkich partnerów projektu. Większość sklepów nadal ma niewielkie problemy, zostaną do nich wystosowane odpowiednie pisma informacyjne.

Kontrola sklepów internetowych zostanie przeprowadzona później, gdyż chcemy dać szansę sprzedającym na wprowadzenie w życie nowych przepisów, które zaczęły ich obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Czy sprzedawcy będą odpowiednio przygotowani – zobaczymy na wiosnę.

Z kolei trzecia runda sprawdzająca odbędzie się jesienią 2015 r.

Comments are closed.