Już niebawem przetestujemy ponad 100 urządzeń

W najbliższych tygodniach, MarketWatch rozpocznie testy kontrolne urządzeń. Zakupionych zostanie 100 urządzeń z całej Europy. Zostaną one poddane specjalistycznym testom, opracowanym przez niezależne firmy konsultingowe, w porozumieniu z władzami krajowymi. Obecnie uzupełniamy jeszcze listę produktów docelowych, które zostały tam wprowadzone po przeprowadzeniu wywiadów w krajach biorących udział w projekcie. W ramach projektu MarketWatch chcielibyśmy również zaprosić do współpracy grupy społeczeństwa obywatelskiego. Informacje pochodzące z tego źródła będą mile widziane. Finałem będą pełnowymiarowe testy laboratoryjne najbardziej podejrzanych produktów, a następnie nawiązanie dialogu z producentami i mediami.

Kontrole sklepów idą do przodu

Druga runda sprawdzania poprawności etykietowania urządzeń i przestrzegania zasad ekoprojektu w sklepach jest na ukończeniu. Prowadzona jest ona w wielu krajach jednocześnie, przez wszystkich partnerów projektu. Większość sklepów nadal ma niewielkie problemy, zostaną do nich wystosowane odpowiednie pisma informacyjne.

Kontrola sklepów internetowych zostanie przeprowadzona później, gdyż chcemy dać szansę sprzedającym na wprowadzenie w życie nowych przepisów, które zaczęły ich obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Czy sprzedawcy będą odpowiednio przygotowani – zobaczymy na wiosnę.

Z kolei trzecia runda sprawdzająca odbędzie się jesienią 2015 r.

Brak informacji, brak decyzji

Ostateczne wyniki projektu ATLETE 2 są dość pozytywnym zaskoczeniem dla większości pracujących w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Projekt połączył siły producentów, organizacji pozarządowych, agencji energetycznych i naukowców. Sprawdzano, czy pralki, ważne urządzenia wykorzystujące energię, były zgodne z zasadami ekoprojektu i dyrektywy w sprawie etykietowania. Odnotowano olbrzymią poprawę w odniesieniu do poprzedniej edycji projektu ATLETE I. Producenci działają z poszanowaniem dyrektyw i czerpią korzyści z redukcji zużycia energii.

Odnotowano następujący podział stopnia zgodności dla badanych pralek:

 • ogólny 92-procentowy wskaźnik zgodności dla klasy efektywności i parametrów;
 • ogólny 84-procentowy wskaźnik zgodności w karcie produktu wymagań informacyjnych dotyczących ekoprojektu w dokumentacji;
 • 38-procentowa zgodność z wymaganiami ekoprojektu, odnośnie szczegółowych informacji w broszurze, instrukcji.

Większość przypadków niezgodności koncentruje się wokół braku informacji, która powinna być widoczna dla konsumenta, a także specyficznych wymogów nietechnicznych dla pralek. Poniżej przedstawiamy najczęstsze elementy uznane za brakujące. Niektóre urządzenia miały tylko jeden brak, podczas gdy inne kilka z nich:

 • brak informacji, czy wskazania są zgodne z normą dla standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C czy w 40oC;
 • brak informacji nt. czasu programu, pozostałej zawartość wilgoci, zużycia energii i wody dla głównych programów prania przy pełnym lub częściowym obciążeniu;
 • brak oznaczenia zużycia energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania;
 • brak wskazań, że standardowe programy nadają się do prania normalnie zabrudzonego, bawełnianego prania;
 • brak zaleceń odnośnie rodzaju detergentów przydatnych dla różnych temperatur prania.

MarketWatch dodał ostatnio wyniki projektu Atlete 2 na swojej stronie http://www.market-watch.pl/product/. Więcej informacji o Atlete 2, dostępne jest w ulotce projektowej lub na stronie www.atlete.eu/2

Więcej informacji nt. wyników projektu Atlete 2 w artykule Aluna Jonesa, zajmującego się koordynacją działań organów nadzoru rynku dla ECOS, jest również partnerem projektu MarketWatch.

 

Kontrola Inspekcji Handlowej w zakresie Ekoprojektu – raport

Niemal co trzeci produkt wykorzystujący energię elektryczną m.in. pralki, klimatyzatory, lampy, nie spełnia wymogów w zakresie oznakowania oraz towarzyszącej dokumentacji. To wynik kontroli Inspekcji Handlowej przeprowadzonej na zlecenie UOKiK.

Ekoprojekt, to zbiór unijnych wymagań środowiskowych, ustanowionych przez kraje Unii Europejskiej, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Wymaganiami tymi objęte są produkty wykorzystujące energię elektryczną, które mają największe możliwości ograniczenia jej zużycia. Głównym celem przyjętych regulacji jest 12 proc. obniżenie poziomu zużycia energii elektrycznej w UE do 2020 r.

Wyniki kontroli

W 2014 roku Inspekcja Handlowa badała, czy produkty wprowadzone do obrotu są właściwie oznakowane i towarzyszy im dokumentacja, zgodnie z rozporządzeniami Komisji Europejskiej. Inspektorzy sprawdzili także czy przedsiębiorcy nie wprowadzają na rynek zakazanych tradycyjnych lamp żarowych oraz żarówek halogenowych.

Inspekcja Handlowa zbadała 1235 produktów – m. in. pralki, urządzenia chłodnicze, zmywarki, lampy LED, wentylatory przenośne, świetlówki kompaktowe. 61 proc. pochodziło spoza Unii Europejskiej. Ilość naruszeń jest marginalna i zdecydowana większość produktów przeszła pozytywnie kontrole. Jak wynika z kontroli 27,7 proc. produktów nie spełniało wymagań w zakresie oznakowania oraz towarzyszącej dokumentacji. Zastrzeżenia dotyczyły najczęściej braku wszystkich wymaganych informacji na opakowaniu, niekompletnych ofert prezentowanych w Internecie, a także nieprawidłowych deklaracji zgodności, dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi.

Najwięcej nieprawidłowości wykryto w lampach LED (38,3 proc. zakwestionowanych), wentylatorach przenośnych (23,1 proc. zakwestionowanych) oraz w świetlówkach kompaktowych (16,7 proc. zakwestionowanych). W trakcie kontroli zakwestionowano tylko 1 tradycyjną lampę żarową, która została wprowadzona do obrotu omyłkowo po rozpoczęciu obowiązywania wymagań ekoprojektu. Lampy takie nie powinny być wprowadzane do obrotu zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 244/2009 ze względu na ich niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Tradycyjne lampy żarowe wprowadzone do obrotu przed datą rozpoczęcia obowiązywania wymagań ekoprojektu mogą nadal znajdować się w sprzedaży do czasu wyczerpania zapasów. Tegoroczna kontrola wykazała 28 takich lamp, które mogą nadal być oferowane w sklepach. Wyniki kontroli IH potwierdzają, że przedsiębiorcy przestrzegają wymagań w tym zakresie i nie wprowadzają do obrotu zakazanych tradycyjnych lamp żarowych.

Dwie grupy produktów, w których nie stwierdzono niespełniania wymogów ekoprojektu, to odkurzacze oraz suszarki bębnowe.

Wykryte nieprawidłowości w zakwestionowanych produktach polegały na:

 • braku wymaganych informacji na opakowaniu oraz na witrynach internetowych (170 produktów),
 • nieprawidłowym sporządzeniu deklaracji zgodności (106 produktów),
 • nieprawidłowym sporządzeniu dokumentacji technicznej (78 produktów),
 • nieprawidłowym sporządzeniu instrukcji obsługi (39 produktów),
 • nieprawidłowym wzorze oznakowania CE (16 produktów),
 • braku deklaracji zgodności (7 produktów),
 • braku oznakowania CE (1 produkt).

Należy zaznaczyć, że w części zakwestionowanych produktów stwierdzono więcej niż jedną nieprawidłowość.

Przeważająca część przedsiębiorców wyeliminowała niezgodności, poprawiając oznakowanie lub uzupełniając brakujące informacje. Jedynie w przypadku 6 lamp LED Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne wobec importera zakwestionowanych lamp, które nadal jest w toku.

Jak kupować i na co zwracać uwagę

Kupując wyroby objęte wymaganiami ekoprojektu, należy zwracać uwagę czy wyrób posiada znak CE oraz dane adresowe producenta i importera (informacje te powinny być umieszczone bezpośrednio na produkcie, ewentualnie na opakowaniu lub w towarzyszącej dokumentacji), czy dołączono instrukcję obsługi w języku polskim, czy instrukcja obsługi jest napisana w sposób jasny i zrozumiały.

W przypadku oświetlenia LED, czy na opakowaniu podano strumień świetlny w lumenach (lm), który określa jak mocno lub słabo będzie świecić lampa oraz temperaturę barwową w kelwinach (K), określającą barwę światła (ciepła, neutralna, zimna). Na opakowaniu lampy powinna znaleźć się także moc podawana w watach (W), która informuje o poborze energii elektrycznej przez diody i układ sterowania lampy.

W przypadku zakupu klimatyzatora: w jakie funkcje jest wyposażone urządzenie – chłodzenia, grzania, obie. Wybierając klimatyzator, trzeba zwrócić uwagę na moc podawaną w watach (W), jaką pobiera klimatyzator oraz poziom hałasu podawany w decybelach (dB). Dobór oraz montaż klimatyzatora warto powierzyć autoryzowanemu serwisowi, który zapewni prawidłowy dobór miejsca instalacji oraz dopasuje urządzenie.

Decydując się na zakup urządzenia wykorzystującego energię, należy zwrócić uwagę na klasę efektywności energetycznej oraz roczne zużycie energii w kilowatogodzinach (kWh). Wybór urządzenia z najwyższą klasą (dla różnych urządzeń skala może być inna, ale klasa A+++ jest najwyższa) oraz z niskim poziomem zużycia energii pozwoli zmniejszyć rachunki za prąd.

Więcej informacji

 1. Komunikat prasowy UOKiK
 2. Wypowiedź Ewy Barczuk z Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK na temat wyników kontroli
 3. Porady Ewy Barczuk z Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK
 4. Raport – kontrola spełnienia wymagań ekoprojektu
 5. Prezentacja

 

Sąd nakazał elektronicznemu gigantowi prawidłowo oznakować produkty

Największy, niemiecki elektroniczny sprzedawca Saturn-MediaMarkt przegrał niedawno sprawę sądową wniesioną przez jednego z partnerów regionalnych MarketWatch VZ RLP. Ta konsumencka organizacja zgłosiła do sądu ponad pięć przypadków, gdzie broszury miały niedokładne dane o zużyciu energii przez telewizory. Sąd wydał nakaz zaniechania procederu. Spółka stoi w obliczu kary wysokości nawet 250 tys. euro, jeżeli błąd będzie nadal powtarzany. Więcej informacji na stronie na stronie (niem.).