Z sali sądowej. Dyson wprowadzał konsumentów w błąd

Niemieckie sądy zarzuciły firmie Dyson wprowadzanie konsumentów w błąd. Ich konkurent Bosch przeprowadził testy, w których stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi prezentowanymi na etykiecie a uzyskanymi wynikami. Sąd w Berlinie i Kolonii wydał nakaz ponownego oznakowania produktów. To zła passa dla Dysona, który w tym tygodniu został wymieniony w artykule dotyczącym unikania płacenia podatków.

Comments are closed.