Z sali sądowej. Dyson wprowadzał konsumentów w błąd

Niemieckie sądy zarzuciły firmie Dyson wprowadzanie konsumentów w błąd. Ich konkurent Bosch przeprowadził testy, w których stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi prezentowanymi na etykiecie a uzyskanymi wynikami. Sąd w Berlinie i Kolonii wydał nakaz ponownego oznakowania produktów. To zła passa dla Dysona, który w tym tygodniu został wymieniony w artykule dotyczącym unikania płacenia podatków.

Nowe wymagania dla sprzedawców internetowych pozwolą na łatwiejsze oszczędzanie energii

Już od przyszłego roku sklepy internetowe będą obowiązywać nowe zasady dla sprzedaży produktów zużywających energię. To dobra informacja, gdyż dzięki temu konsumenci otrzymają pakiet informacji pozwalający im na podjęcie świadomej decyzji o zakupie.

Cóż więc ulegnie zmianie? Do tej pory, w przypadku sklepów internetowych, informacje z etykiety energetycznej były prezentowane w określonej kolejności. Nie istniał jednak wymóg umieszczania na stronie samej etykiety czy karty produktu. Konsumenci nie mieli więc dostępu do pełnych informacji o produkcie, nie wiedzieli też, która klasa energetyczna jest najwyższa dla danej grupy produktów. Teraz się to zmieni.

Od 1 stycznia 2015 r. dystrybutorzy sprzedający przez internet powinni wyświetlać etykietę i kartę produktu. Z kolei dostawcy zostają zobowiązani do dostarczenia, dla każdego modelu produktu związanego z energią, elektronicznej wersji etykiety i karty, np. poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej, z której dystrybutorzy mogą je pobrać. Zmiany dotyczą tylko nowych modeli. W odniesieniu do istniejących modeli udostępnienie elektronicznej etykiety i karty powinno być dobrowolne.