Jedno na pięć urządzeń jest niezgodne z deklaracją

Na przełomie roku FEWE przeprowadziło akcję testowania urządzeń sprzedawanych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy rzetelność informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy ecodesign. Okazuje się bowiem, że aż jedno na pięć urządzeń AGD dostępnych na rynku, jest mniej energooszczędne niż deklaracja producenta na etykiecie energetycznej [ 1 ].

Konsument wybierając sprzęt do domu powinien otrzymać komplet informacji. To dzięki świadomemu wyborowi możemy znacząco obniżyć rachunki za zakup energii. Dlatego też chcemy skierować światła jupiterów na producentów i sprzedawców, którzy nie przestrzegając podstawowych zapisów dyrektyw, pozbawiają swoich klientów możliwości dokonania świadomego wyboru. Według ekspertów, błędne informacje uzyskiwane na etapie zakupu sprzętu, sprawiają, że możemy stracić możliwość osiągnięcia około 10,5 mld euro oszczędności rocznie [ 2 ]. Dodatkowo, oficjalne dane wskazują, że 20 proc. sprzedawców nie prezentuje etykiet energetycznych na produktach, a 15 proc. urządzeń oznakowanych jest nieprawidłowo [ 3 ].

Nieprzestrzeganie przepisów tak ważnych dyrektyw, jakimi są dyrektywa dot. etykietowania produktów i dyrektywa dot. ekoprojektowania, przynosi widoczne skutki w postaci coraz wyższych rachunków za energię, niestabilności dostaw energii czy też przyczynia się do zmian klimatycznych.

Projekt MarketWatch będzie trwać trzy lata i oficjalnie został uruchomiony w następujących krajach: Wielka Brytania (Energy Savings Trust), Francja (Que Choisir), Hiszpania (Ecodes), Portugalia (Quercus), Polska (FEWE), Czechy (Seven), Dania (Ecological Council & Forbrugerradet), Włochy (Legambiente), Niemcy (BUND & VZBV) i Austria (Global2000), przy współpracy z europejskimi organizacjami partnerskimi, jak: ANEC, EEB, ICRT i ECOS. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnego programu Intelligent Energy Europe [ 4 ].

Kampania MarketWatch ma na celu przeprowadzenie 300 kontroli w sklepach stacjonarnych i tyle samo w sklepach internetowych, dzięki czemu prześledzimy prawidłowość oznakowania 25 tys. produktów. Sprawdzimy również parametry energetyczne urządzeń, testując je w niezależnych, akredytowanych laboratoriach.

Jeżeli, dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu MarketWatch, producenci i detaliści będą stosować wytyczne obu dyrektyw, to możemy odzyskać 10 proc. utraconych oszczędności, co pozwoli na zaoszczędzenie ponad 1 mld euro rocznie. To równoważnik około 9 TWh końcowych oszczędności energii rocznie, czyli tyle ile wynosi roczne zużycie energii elektrycznej przez sektor mieszkalnictwa w Danii.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową MarketWatch www.market-watch.pl

Przypisy

[ 1 ] W raporcie Komisji Europejskiej w sprawie oceny dyrektywy Ecodesign w 2012 r. możemy przeczytać, że “coraz więcej dowodów wskazuje, iż poziom braku zgodności waha się przedziale 10-20 proc.”
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/review/index_en.htm

W ramach unijnego projektu ATLETE, mającego na celu sprawdzenie prawdziwości deklaracji na etykietach energetycznych domowych urządzeń chłodzących, wykryto 21 proc. niezgodności w odniesieniu do klasy energetycznej oraz 57 proc. niezgodności dla co najmniej jednego parametru deklarowanego na etykiecie energetycznej.
http://www.atlete.eu

[ 2 ] Wedle CLASP / Navigant Consulting możemy stracić możliwość osiągnięcia około 10,5 mld euro oszczędności rocznie, w wyniku nieprzestrzegania przepisów (slajd 7).
http://www.cses.co.uk/upl/File/Ecodesign/Session-2-CLASP.pdf

[ 3 ] W raporcie Ecofys czytamy, że: „Indywidualne testy mające na celu wykrycie przypadków niezgodności wykazały, że 20 proc. produktów w sklepach nie jest oznakowanych, a 15 proc. jest oznakowanych nieprawidłowo”
„Evaluation of the Energy Labelling Directive and specific aspects of the Ecodesign Directive”, Literature review, Ecofys 2013 (str. 7); http://www.energylabelevaluation.eu/tmce/Literature_report_Energy_Labelling_Ecodesign_2013-12-18_Ecofys.pdf

[ 4 ] http://ec.europa.eu/energy/intelligent