Metodologia dla inspekcji sklepów

Partnerzy projektu MarketWatch przeprowadzili kontrole sklepów w zakresie przestrzegania dyrektywy o etykietowaniu urządzeń oraz dyrektywy ecodesign. Wyniki zostaną opublikowane na stronie projektu. Ten dokument opisuje przyjętą przez nas metodologię – wersja angielska. Detaliści otrzymają go wraz z opracowanymi wynikami inspekcji.

Comments are closed.