Sąd nakazał firmie Amazon prezentowanie etykiet energetycznych on-line

Dobre wieści nadeszły z sądu w Kolonii, gdzie nakazano firmie Amazon dostosowanie się do przepisów europejskiego prawa w zakresie prawidłowego przedstawiania informacji zawartych na etykietach energetycznych. Do tej pory sprzedawca on-line nie zawsze prezentował powszechnie znane etykiety pomocne dla kupujących urządzenia zużywające energię elektryczną. Sąd zażądał, aby na stronie internetowej były wyraźnie wyeksponowane użyteczne informacje z etykiety energetycznej, nawet na stronach obejmujących sumaryczne zestawienia produktów.  Więcej nformacji można uzyskać u niemieckiego partnera projektu – VZVB.

Baza wyników z projektów IEE

Rezultaty innych projektów finansowanych ze środków unijnego programu Intelligent Energy Europe są obecnie dostępne na stronie MarketWatch. Prace w ramach projektu realizowane są na bieżąco, ale niezależnie od tego, opublikowaliśmy porównywalne dane pochodzące z projektów ATLETE1 (lodówki i zamrażarki) oraz PremiumLight (oświetlenie). Wyniki dostępne są w zakładce Raporty nt. produktów i sklepów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.